Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
15.01.2018 - 16:00 - 17:30

Dana 15.01.2018. (ponedjeljak) u 16 sati u predavaoni 109 u okviru
Seminara za unitarne reprezentacije i automorfne forme održat će se obrana
teme doktorske disertacije
Darije Brajković, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, pod naslovom

"Unitarni dual p-adske grupe SO(7) s nosačem na minimalnoj paraboličkoj
podgrupi
"

Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani.

Marcela Hanzer

Share this