Seminar za diferencijalnu geometriju

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
19.12.2017 - 09:00 - 10:30

U utorak 19.12.2017. u okviru Seminara za diferencijalnu geometriju
izlaganje će održati

Boris Blagojević: "Homologije i K-teorija"

Seminar će se održati u dvorani 104 MO PMF-a s početkom u 9 sati.

Zlatko Erjavec

Share this