Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
20.12.2017 - 11:00 - 12:30

Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, iznimno u srijedu
20. prosinca 2017. u 10 sati, u predavaonici 105, PMF-MO, Tihana Strmečki
će održati predavanje

Okolinska semantika modalne logike

Sažetak: Okolinska semantika modalne logike je generalizacija standardne
Kripkeove relacijske semantike. U prvom dijelu definirat ćemo okolinsku
semantiku, bisimulacije okolinskih modela, te dokazati Henessy-Milnerov
teorem. Prezentirat ćemo disjunktne unije, ograničene morfizme i generirane
podmodele kao primjere bisimulacija. U drugom dijelu seminara predstavit
ćemo topološku semantiku kao primjer okolinske, koalicijsku logiku koja
koristi okolinske modele, te pokušaj definiranja okolinske semantike za
logiku interpretabilnosti.

Predavanje se može pratiti i on-line na sljedećoj adresi:
https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/11640.

Share this