Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
13.12.2017 - 15:00 - 16:30

U srijedu, 13.12.2017. s početkom u 15 sati u predavaonici A201 Ivana
Radišić
(FSB) održat će predavanje pod naslovom:

Mathematical modeling and numerical simulations of multiphase
multicomponent flow with reactive transport in porous media

Seminar je javna obrana teme doktorske disertacije. Molim obratite pažnju
na nestandardno vrijeme/mjesto održavanja seminara.

Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
https://sites.google.com/site/seminardjina/

Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.

Boris Muha

Share this