Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
27.11.2017 - 12:00 - 13:30

U ponedjeljak, 27.11.2017. s početkom u 12 sati u predavaonici 201 Jose A.
Carrillo
(Imperial College London) održat će predavanje pod naslovom:

Longtime behavior of solutions to the 2D Keller-Segel equation with
degenerate diffusion

Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
https://sites.google.com/site/seminardjina/

Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.

Boris Muha

Share this