Seminar za algebru

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
24.10.2017 - 14:00 - 15:30

U utorak 24.10. 2017. u okviru Seminara za algebru
Jehanne Dousse, University of Zurich održat će predavanje
pod naslovom

"Capparelli's identity and other partition identities from representation
theory: a combinatorial approach"

Seminar počinje u 14:00 u predavaonici 104. Pozivaju se svi
članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju.

Dražen Adamović

Share this