Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
16.10.2017 - 12:00 - 13:30

U ponedjeljak, 16.10.2017. s početkom u 12 sati u predavaonici 201 Ivana
Vojnović
(Sveučilište u Novom Sadu) održat će predavanje pod naslovom:

Properties of H-distributions with different classes of unbounded
 multipliers

Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
https://sites.google.com/site/seminardjina/

Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.

Boris Muha

Share this