Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
21.09.2017 - 12:00 - 13:30

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje

Carla Schenker, "Solution of Nonlinear Eigenvalue Problems in Electromagnetic Field Computation using Contour Integrals"

Predavanje će se održati 21.09.2017. u 12:15 u predavaonici 104. Više informacija o predavanju možete naći na
http://degiorgi.math.hr/seminari/predavanje.php?id_pred=89

Share this