Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
11.12.2023 - 17:15 - 19:00
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 11. prosinca 2023. u 17:15 sati, u predavaonici 201, PMF-MO,
Tin Adlešić će održati predavanje
 
Goldblatt-Thomasonov teorem bez pretpostavke elementarnosti
 
SažetakGoldblatt-Thomasonov teorem standardni je rezultat modalne logike. Pomoću njega se karakterizira elementarna klasa (Kripkeovih) okvira: elementarna klasa okvira je modalno definabilna ako i samo ako je zatvorena na generirane podmodele, disjunktne unije, slike ograničenih morfizama i reflektira ultrafilterska proširenja. Međutim, vrijedi i općenitiji rezultat, bez pretpostavke elementarnosti klase okvira. U ovom seminaru glavni nam je cilj dokazati taj općenitiji rezultat te onda pomoću njega dobiti standardni Goldblatt-Thomasonov teorem.

 

Share this