Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
19.06.2023 - 11:00 - 12:00

U ponedjeljak, 19.06.2023. s početkom u 11 sati u predavaonici 108 

Ana Radošević (EFZG) održat će predavanje pod naslovom:

Kompaktna ulaganja Soboljevljevih i Besovljevih prostora

Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
https://sites.google.com/site/seminardjina/

 
Obratite pažnju na to da se seminar održava jedan sat ranije do standardnog termina zbog kolizije s terminom predavanja na Kolokviju Sibe Mardešić.
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.
 
Boris Muha
Share this