Godišnjak Glasnika matematičkog

Novi broj Godišnjaka Glasnika matematičkog za 2017. je spreman za
tisak. Elektronska verzija je već dostupna na adresi
http://web.math.hr/glasnik/GodisnjakTracker.php?id=2017

Na adresi
http://web.math.hr/glasnik/godisnjak.html
dostupni su svi prilozi od 1966. do 2017. godine.

Josip Tambača

Share this