Poziv na predavanje "Poslijediplomski studij u inozemstvu: zašto i kako"

Dr. Domagoj Babić s UC Berkeley će 27. lipnja na Fakultetu elektrotehnike i računarstva održati predavanje o mogućnosti upisivanja poslijediplomskog studija u inozemstvu. Svi zainteresirani su lijepo pozvani na predavanje.

Više informacija se može naći na sljedećem linku.

Sažetak: U govoru ću predstaviti publikaciju "Vodič za poslijediplomski studij u inozemstvu", koja će uskoro doživjeti novo izdanje. Nakon kratkog pregleda generalnih trendova u visokom obrazovanju u svijetu, fokusirat ću se na računalne znanosti. Obradit ću rangiranje sveučilišta u računalnim znanostima te kako rang sveučilišta utječe na karijere i zaposlenika sveučilišta i studenata. U nastavku ću obraditi kriterije koje sveučilišta koriste kod primanja studenata na poslijediplomski te kako jedan tipičan doktorat izgleda na sveučilištima vani. Pošto je jedno od najčešćih pitanja o studiju u inozemstvu pitanje financija, pojasnit ću sistem financiranja poslijediplomskih studija te spomenuti razne izvore financiranja za razmjene studenata. Na kraju ću ostaviti barem jedno 15-20 minuta za pitanja publike i diskusiju.

Share this