Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
26.06.2023 - 12:00 - 14:00

U ponedjeljak, 26.06.2023. s početkom u 12 sati u predavaonici 109 

Ana Radošević (EFZG) održat će predavanje pod naslovom:

Gibanje krutog tijela u kompresibilnom fluidu s nehomogenim rubnim uvjetom

Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
https://sites.google.com/site/seminardjina/

 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.
 

Boris Muha

Share this