Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
vrijeme: 
07.06.2023 - 12:00 - 13:30

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike, održat će se predavanje:

 dr. sc. Mateja Đumić, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
  "Automatizirani razvoj heuristika za problem relokacije kontejnera"

Predavanje će se održati u srijedu 7. lipnja 2023. s početkom u 12:00, Predavaonica 2.

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:
http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/semina…

  

Share this