Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
15.05.2023 - 17:15 - 19:00
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 15. svibnja 2023. u 17:15 sati, u predavaonici 105, PMF-MO,
 Zvonimir Šikić će održati predavanje

Umovi, strojevi i Gödel

Sažetak: Vrlo popularni argumenti za razliku između uma i stroja su Gödelovi teoremi nepotpunosti. Na seminaru će biti predstavljeni neki od najpoznatijih takvih argumenata, kao i njihove najpoznatije kritike. Konačno, bit će predstavljene vlastite rekonstrukcije tih argumenata i bit će pokazano zašto ti argumenti nisu valjani.
Share this