Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
vrijeme: 
09.03.2023 - 14:00 - 15:00

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike, održat će se predavanje:

 dr. sc. Domagoj Tolić, RIT Croatia, Dubrovnik

  "Combining the Pontryagin’s Principle and Hamilton-Jacobi-Bellman Equation for Constrained Optimal Control"

Predavanje će se održati u **četvrtak 9. ožujka 2023. s početkom u 14:00, Predavaonica 3**.

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:

http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/semina…

Share this