Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
27.02.2023 - 12:00 - 14:00

U ponedjeljak, 27.02.2023. s početkom u 12 sati u predavaonici 109

Karol Hajduk (Institute of Mathematics of Polish Academy of Sciences (IMPAN)) održat će predavanje pod naslovom:
  

Energy conservation in three-dimensional convective Brinkman–Forcheimer equations
Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
https://sites.google.com/site/seminardjina/
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.
 
Boris Muha

 

Share this