Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
19.07.2022 - 12:15 - 14:00

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje

Miro Rozložnik: Gram-Schmidt in presence of rounding errors

koje će se održati u utorak 19. 7. 2022. u 12:15 u predavaonici 104. Više informacija o ovom predavanju možete naći na http://degiorgi.math.hr/seminari/predavanje.php?id_pred=132 .

                              Tina Bosner

Share this