Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
23.05.2022 - 17:00 - 19:00
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 23. svibnja 2022. u 17 sati, u predavaonici 105, PMF-MO,
Sebastijan Horvat će održati predavanje
 
Slabe bisimulacijske igre za Verbruggeinu semantiku
 
Sažetak: Ovaj seminar je nastavak seminara prof. Perkova pod nazivom "Problemi s karakterističnim formulama za bisimulacijske igre za IL". Prvo ćemo kratko ponoviti definiciju w-bisimulacije te istaknuti osnovne činjenice o njoj. Zatim definiramo slabe bisimulacijske (ili w-bisimulacijske) igre, te njihove "konačne aproksimacije" – n-w-bisimulacijske igre. Pokazati ćemo da je w-bisimuliranost dvaju svjetova ekvivalentna postojanju pobjedničke strategije branitelja u w-bisimulacijskoj igri iz konfiguracije koju čine ta dva svijeta. Konačno, korištenjem tih igara pokazat ćemo da, u slučaju konačnog skupa propozicionalnih varijabli, n-modalna ekvivalencija dvaju svjetova povlači njihovu w-bisimuliranost.
 

 

Share this