Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
02.05.2022 - 17:00 - 19:00
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 2. svibnja 2022. u 17 sati, u predavaonici 105, PMF-MO,
Tin Perkov će održati predavanje
 
Problemi s karakterističnim formulama za bisimulacijske igre za IL (2)
 
Sažetak: Na prvom predavanju prikazane su bisimulacije i bisimulacijske igre, kao i konačne aproksimacije ovih pojmova, za osnovnu modalnu logiku, te za Veltmanovu semantiku logike interpretabilnosti (IL). Na drugom predavanju bit će predstavljeni analogni pojmovi za generaliziranu semantiku za IL. Bit će prikazani problemi na koje nailazimo kad ideju korištenja karakterističnih formula koje izražavaju postojanje pobjedničke strategije u ovim igrama pokušavamo primijeniti na generaliziranoj semantici, kao i kako riješiti te probleme.
 

 

Share this