Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
25.04.2022 - 17:00 - 19:00
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 25. travnja 2022. u 17 sati, u predavaonici 105, PMF-MO,
Tin Perkov će održati predavanje
 
Problemi s karakterističnim formulama za bisimulacijske igre za IL
 
Sažetak: U seminaru će biti prikazane bisimulacije i bisimulacijske igre, kao i konačne aproksimacije ovih pojmova, za osnovnu modalnu logiku, Veltmanovu semantiku za logiku interpretabilnosti (IL) i generaliziranu semantiku za IL. Pokazat će se kako ideja korištenja karakterističnih formula koje izražavaju postojanje pobjedničke strategije u ovim igrama postaje sve složenija kako idemo od osnovne prema generaliziranoj semantici, kao i kako riješiti probleme na koje nailazimo na tom putu.
 

 

Share this