Znanstveni kolokvij SMDa

lokacija: 
PMF Split, B3-17
vrijeme: 
22.04.2022 - 12:00 - 13:00

U petak 22.04. od 12h u dvorani B3-17 PMF-a

prof. dr. sc. Igor Velčić

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu

održat će predavanje

STOCHASTIC HOMOGENIZATION OF HIGH-CONTRAST MEDIUM

Predavanje je organizirano u sklopu redovitog kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.

 

Sažetak

Share this