Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
vrijeme: 
16.02.2022 - 12:00 - 13:30

 

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike, održat će se predavanje:

 

  Marinela Pilj Vidaković, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

  "Finite time horizon mixed control of vibrational systems "

 

 Predavanje će se održati u srijedu 16. veljače 2022. s početkom u 12:00, *Predavaonica 2*.

 

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:

http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/seminar-za-optimizaciju-i-primjene

Share this