Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
vrijeme: 
20.10.2021 - 12:00 - 13:00

 

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike održat će se predavanje

 

Jurica Maltar, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

"Vizualno prepoznavanje mjesta: algoritmi i optimizacija slikovne reprezentacije"

 

Predavanje će se održati u srijedu 20. listopada 2021. s početkom u 12:00, Predavaonica 2.

 

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:

http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/seminar-za-optimizaciju-i-primjene

Share this