Seminar za topologiju

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
06.09.2021 - 11:15 - 13:00

U okviru Seminara za topologiju u ponedjeljak 6.9. s početkom u 11:15

Zoran Škoda će putem Zoom-a održati predavanje pod naslovom

Snopovi i Grothendieckove topologije

Sažetak: Nakon kratko ponovljenih osnovnih koncepata o snopovima nad
topološkim prostorom, uvest ćemo Grothendieckove topologije i
objasniti osnove teorije snopova nad
njima, s nekim digresijama o širem kontekstu i varijantama teorije. U
nastavku (slijedeći seminar) planiram govoriti o naprednijim aspektima
kao što je Čechova kohomologija u kontekstu Grothendieckovih sajtova,
Obe teme nisu nove, ali su
priprema za kasniji istraživački seminar o analogonu te teorije
u nekomutativnoj geometriji, gdje se gledaju pokrivači nekomutativnim
lokalizacijama
koji ne udovoljavaju aksiomima Grothendieckovih topologija.

Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju.

Podaci za pridruživanje seminaru:

https://zoom.us/j/5574434946?pwd=amp6ODR0VE14QnZ6NDVLTEQyWDhUdz09

Meeting ID: 557 443 4946

                                                  Zvonko Iljazović

Share this