Znanstveni kolokvij SMD-a: Tomislav Došlić

lokacija: 
PMF Split, B3-17
vrijeme: 
09.07.2021 - 12:00 - 13:00
U organizaciji znanstvenog razreda Splitskog matematičkog društva

profesor Tomislav Došlić
s Građevinskog fakulteta u Zagrebu

će održati predavanje pod naslovom:

Pakiranja malih grafova u fulerene i u druge poliedre

Predavanje će se održati u petak 09.07. u 12:00 u dvorani B3-17 Odjela za matematiku PMF-a, Ruđera Boškovića 33.
Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju predavanju. 

 Sažetak:

Sparivanja i pakiranja u grafovima služe kao korisni modeli za procese adicije
i adsorpcije malih molekula na strukturiranim supstratima. U predavanju ćemo
promatrati takva pakiranja u fulerenskim grafovima i sličnim poliedrima.
Posebno će nas zanimati granični slučajevi, tj. slučajevi najveće i najmanje
efikasnosti te slučaj kad ostatak grafa dopušta savršeno sparivanje.

 

Share this