Seminar za teoriju vjerojatnosti

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
14.12.2020 - 13:00 - 15:00

ponedjeljak, 14.12.2020., u 13:00 sati Mario Stipčić (PMF - Matematički odsjek) će imati obranu doktorske disertacije pod naslovom
  

"Multilinearni singularni integrali pridruženi hipergrafovima".

 

Obrana će se prenositi putem platforme Zoom, a pristupiti joj možete:
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju ovom zanimljivome predavanju.
Raspored seminara i detaljnije informacije o predavanju možete naći na web.math.pmf.unizg.hr/zzvs.
 
Petra Lazić

 

Share this