Seminar za teoriju brojeva i algebru i ZCI QuantiXLie

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
27.04.2020 - 14:00 - 16:00

U ponedjeljak 27.4.2020. s početkom u 14:00,  

virtualnim putem (koristeći platformu https://zoom.us/

Tomislav Gužvić održat će predavanje u okviru Seminara za teoriju brojeva i algebru 

ZCI-a QuantiXLie pod naslovom

   "Torzija eliptičkih krivulja s racionalnom j-invarijantom nad poljima algebarskih brojeva".

Ovo predavanje je ujedno javna obrana teme disertacije.

Odgovarajući link za praćenje bit će objavljen ovdje cca. 15 minuta prije same obrane. 

Link: https://us02web.zoom.us/j/87052666280 

                                        Voditelji seminara:
                                        Andrej Dujella, Alan Filipin, Ivica Gusić i Borka Jadrijević

Share this