Seminar za metodiku nastave matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
17.01.2020 - 12:15 - 14:00

Poštovane kolegice i kolege,

u petak, 17. siječnja 2020. s početkom u 12:15 sati u predavaonici 109,
prof.dr.sc. Zvonimir Šikić, umirovljeni profesor Fakulteta strojarstva i
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, održat će predavanja:

"Ekvivalencija, jednakost i identitet“ i "Bar dva pojma funkcije“ , II. dio.

Pozivaju se svi članovi seminara i ostali zainteresirani.

Srdačan pozdrav,
Aleksandra Čižmešija i Željka Milin Šipuš

Share this