Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
16.12.2019 - 15:00 - 17:30

U ponedjeljak 16. prosinca 2019. u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO

održat će se obrana doktorske disertacije Ane Klobučar,

asistentice na Fakultetu Strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Naslov disertacije je:

" Solving robust variants of the maximum weighted independent set problem"

(Rješavanje robusnih varijanti problema maksimalnog težinskog nezavisnog skupa).

Imenovano je povjerenstvo za obranu u sastavu:

1.   izv. prof. dr. sc. Saša Singer, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2.   doc. dr. sc. Krunoslav Puljić, Ekonomski fakultet Sveučilišta Zagrebu

3.   prof. dr. sc. Robert Manger, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

4.   doc. dr. sc. Goranka Nogo, PMF, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  zamjena. 

Pozivaju se svi članovi Seminara za teorijsko računarstvo kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovoj obrani.

Robert Manger

Share this