Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
02.12.2019 - 15:00 - 17:00

U okviru Seminara za teorijsko računarstvo, u ponedjeljak 2. prosinca 2019. u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO,

Krunoslav Puljić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će predavanje pod naslovom:

"Softverska implementacija algebarskog pristupa problemima putova".

Sažetak: Problemi putova svode se na generiranje i usporedbu putova u usmjerenom grafu. Najpoznatiji primjeri su: provjera postojanja puta, traženje najkraćih ili najpouzdanijih putova, traženje putova s najvećim kapacitetom, ispis svih putova, itd. Algebarski pristup problemima putova omogućuje rješavanje svih takvih tipova problema pomoću istih apstraktnih algoritama. Pritom je svaki tip opisan svojom vlastitom "algebrom putova" (idempotentnim polu-prstenom), dakle vlastitim primjerkom iste apstraktne algebarske strukture. U ovom predavanju opisat ćemo efikasnu softversku realizaciju opisanog algebarskog pristupa. Naš softverski paket implementira razne algebre putova: najprije jednostavne (skalarne algebre), zatim one složenije koje su građene na temelju jednostavnih (npr. vektorske, matrične, skupovne ili vektorsko-skupovne algebre). Paket također implementira nekoliko apstraktnih algoritama za rješavanje problema putova. Svi dijelovi softvera oblikovani su na fleksibilan način, tako da se mogu kombinirati. S takvim kombinacijama moguće je rješavati razne probleme putova, uključujući i njihove višekriterijske ili robusne varijante.

Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.

Robert Manger

Share this