Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
21.11.2019 - 12:15 - 14:00

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje poziva članove seminara i sve zainteresirane na predavanje:

Nela Bosner: Simultana redukcija četiri matrice na kanonski oblik za rješavanje generaliziranog svojstvenog problema: Kratki tečaj blokiranja i paralelizacije algoritma

Sažetak:
Ovo predavanje zamišljeno je kao kratki tečaj blokiranja i paralelizacije algoritma, na primjeru simultane redukcije četiri matrice na kanonski oblik koji je pogodan za iterativni VZ algoritam. VZ algoritam rješava generalizirani svojstveni problem u produktnom obliku: ACx=sBDx. Algoritam se bazira na primjeni Givensovih rotacija na četiri matrice naizmjenično, što ga čini jako neefikasnim. Zato će se opisati dvije tehnike za ubrzavanje algoritma redukcije: blokiranje koje optimizira korištenje brze cache memorije, i paralelizacija koja omogućava efikasno izvršavanje algoritma na višejezgrenim procesorima i grafičkoj kartici istovremeno.

Lijep pozdrav,

                                        Tina Bosner

Share this