Kolokvij Matematičkog odsjeka "Sibe Mardešić"

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
10.07.2019 - 12:00 - 13:30
Treće predavanje u ciklusu Kolokvij Matematičkog odsjeka 
Sibe Mardešić
 
Pavel Exner, Doppler Institute for Mathematical Physics and
Applied Mathematics, Prague:
 
Spectra of periodic quantum graphs
 
održat će se u srijedu 10.07.2019 u 12:00 u A101. Najavu i sažetak
predavanja možete vidjeti ovdje.
 
Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju ovom zanimljivom predavanju.
Share this