Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
17.06.2019 - 16:00 - 17:30
Dana 17.06.2019. (ponedjeljak) u 16 sati u predavaoni 109 u okviru Seminara
za unitarne reprezentacije i automorfne forme održat će  se obrana
doktorske disertacije
 
Darije Brajković,  s Odjela za matematiku, Sveučlišta u Osijeku,
pod naslovom
 
"Unitarni dual p-adske grupe $SO(7)$ s nosačem na minimalnoj paraboličkoj
podgrupi."
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani.
 
M.Hanzer
Share this