Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
10.06.2019 - 15:00 - 16:30
Na zajedničkom sastanku Seminara za teorijsko računarstvo te Seminara za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 10. lipnja 2019. u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO, Sandro Lovnički održat će predavanje pod naslovom:
 
"Brojevni sustavi u λ-računu".
 
Sažetak: Nakon kratkog uvoda u λ-račun, upoznat ćemo se s funkcijskim programiranjem u jeziku pLam (https://github.com/sandrolovnicki/pLam) te istražiti razne načine na koje možemo definirati brojeve i osnovne operacije nad njima. Vidjet ćemo prednosti i mane takozvanog standardnog brojevnog sustava - Churchovih numerala - te predstaviti asimptotski prostorno-vremenski efikasniji (s obzirom na određene operacije) sustav binarnih numerala koji je nastao u sklopu diplomskog rada "Interpreter za λ-račun". Definirat ćemo složene λ-izraze kojima ćemo sortirati i pretraživati liste numerala u spomenutim brojevnim sustavima. Jezik pLam omogućit će nam da detaljno promatramo i brojimo supstitucije tijekom redukcije λ-izraza do normalne forme, tj. rezultata izračunavanja.
 
Pozivaju se svi članovi obaju seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.
 
Robert Manger
Share this