Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
27.05.2019 - 15:00 - 16:30
U sklopu poslijediplomskog Seminara za teorijsko računarstvo u ponedjeljak 27. svibnja 2019. u 15 sati, predavaonica A202 PMF-MO, Goran Igaly sa svojim studentima održat će predavanje pod naslovom:
 
"Programski jezici i oprema za nastavu programiranja u školama".
 
Sažetak: U kurikulumu za nastavni predmet Matematike za osnovne škole i gimnazije u RH donesenom u veljači 2018. jedna od četiri domene kojom se realiziraju ciljevi predmeta Informatika je domena Računalno razmišljanje i programiranje. U preporukama za ostvarenje odgojno-obrazovnih ciljeva te domene na više se mjesta navodi upotreba grafičkih programa i robota. Kako smo do sada ove teme obrađivali isključivo u sklopu kolegija Metodika nastave informatike, predložen je novi predmet pod nazivom "Programski jezici i oprema za nastavu programiranja u školama" na kojem će se kritički razmatrati realne mogućnosti upotrebe različitih predloženih tehnologija u stvarnom okruženju u našim školama. Na ovom predavanju predavač će izložiti osnovne ideje novog nastavnog predmeta te uz pomoć studenata prikazati nekoliko konkretnih primjera napravljenih ove akademske godine na kolegiju Metodika nastave informatike.
 
Pozivaju se svi članovi Seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju. Molim vas uočite da je dvorana nestandardna!
 
Robert Manger
Share this