Seminar za teoriju vjerojatnosti

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
21.05.2019 - 16:00 - 17:30
U utorak, 21.5.2019., u 16:00 sati u predavaonici 201 (PMF -
Matematički odsjek), u okviru Seminara za teoriju vjerojatnosti, Lavoslav
Čaklović (PMF - Matematički odsjek) održat će predavanje pod naslovom
 
"Mrežni pristup modeliranju izbora".
 
Raspored seminara i detaljnije informacije o predavanju možete naći na
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju ovom
zanimljivom predavanju.
 
Petra Lazić
Share this