Matematički kolokvij

lokacija: 
Odjel za matematiku, Osijek
vrijeme: 
28.03.2019 - 14:00 - 15:00

Obavijest o predavanju na Matematičkom kolokviju:

U četvrtak, 28. ožujka 2019. u 14 sati u predavaonici 3 na Odjelu za
 matematiku,

Izv.prof.dr.sc. Ema Jurkin, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

održat će predavanje na Matematičkom kolokviju pod naslovom:

"Tetivan četverokut i Brocardove točke u izotropnoj ravnini"
(sažetak
<http://www.mathos.unios.hr/images/predavanja/Jurkinsazetak.pdf>)

Voditelj Matematičkog kolokvija
Izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
Odjel za matematiku
Sveučilište u Osijeku

Share this