Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
25.03.2019 - 15:00 - 16:30
U sklopu poslijediplomskog Seminara za teorijsko računarstvo u ponedjeljak 25. ožujka 2019. u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO, Marko Špoljarec, Privredna banka Zagreb, održat će predavanje pod naslovom:
 
"Rješavanje poopćenog robusnog problema cjelobrojnog toka minimalne cijene".
 
Sažetak: Proučavaju se robusne varijante problema cjelobrojnog toka u mreži. Pretpostavlja se da postoji nesigurnost u zadavanju kapaciteta lukova u mreži kao i u zadavanju jediničnih cijena lukova (gdje je to primjenjivo). Nesigurnost je izražena diskretnim scenarijima. S obzirom da se razmatrane varijante problema maksimalnog toka lako rješavaju, rad se uglavnom bavi NP-teškim varijantama problema toka minimalne cijene te predlaže približni algoritam za njihovo rješavanje. Točnost predloženog algoritma provjerava se na eksperimentalni način.
 
Pozivaju se svi članovi Seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.
 
Robert Manger
Share this