Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
25.03.2019 - 12:00 - 13:30
U ponedjeljak, 25.3.2019. s početkom u 12 sati u predavaonici 201  Marko
Radulović (PMF-MO) održat će predavanje pod naslovom:
 
Lerayev problem za nestacionarni tok mikropolarnog fluida
 
Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.
 
Boris Muha
Share this