Seminar za topologiju

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
18.03.2019 - 16:00 - 17:30
U okviru Seminara za topologiju u ponedjeljak 18.3. u 16 sati u
predavaonici 108 Aleksandar Milivojević (Stony Brook University) će održati
predavanje pod naslovom
 
Homotopska Dolbeaultova algebra i Dolbeault-Masseyjevi produkti
 
Sažetak: Na algebru Dolbeaultove kohomologije kompaktne kompleksne
mnogostrukosti stavljamo strukturu homotopske algebre koja određuje
Dolbeaultov kompleks do na kvazi-izomorfizme. Kroz primjer (na
Kodaira-Thurstonovoj mnogostrukosti) ću pokazati konstrukciju i vezu sa
(Dolbeault)-Masseyjevim produktima. Masseyjevi produkti su obstrukcije tzv.
formalnosti kompleksa, i vidjet ćemo da se u nekim povoljnim situacijama
može a priori zaključiti da ove obstrukcije nestaju.
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju.
 
Zvonko Iljazović
Share this