Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
18.03.2019 - 17:00 - 18:30
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 18.
ožujka 2019. u 17 sati, u predavaonici 105, PMF-MO, Domagoj Bošnjak će
održati predavanje
 
Teorija grubih skupova
 
Sažetak: Teorija grubih skupova predstavlja jedan matematički pristup
nepotpunom znanju. U prvom dijelu dajemo njene osnovne postavke. Zatim
prelazimo na uvod u grubu mereologiju te u njenim okvirima promatramo
problem sinteze distribuiranih sustava. Na samom kraju dajemo dovoljan
uvjet rješavanja problema sinteze.
 
Predavanje se može pratiti i on-line na sljedećoj adresi:
Share this