Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, OSIJEK
vrijeme: 
16.01.2019 - 13:15 - 14:00

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike, održat će se predavanje:

  Istkhar Ali, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
  "Localization theorems for quaternionic matrices and their applications",

Predavanje će se održati u srijedu 16. siječnja 2019. s početkom u **13:15**, Predavaonica 2.

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:
http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/semina…

  

Share this