Kolokvij matematičkog odsjeka "Sibe Mardešić"

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
19.12.2018 - 12:00 - 13:30
Prvo predavanje u seriji Kolokvij matematičkog odsjeka 
"Sibe Mardešić" će se održati u srijedu 19.12.2018 u
12:00 u predavaonici A001 u zgradi 
Matematičkog odsjeka Bijenička 30.
 
Predavač je prof. dr. sc. Endre Sueli, dekan Fakulteta
za Matematiku Sveučilista u Oxfordu, a naslov predavanja je
 
Galerkin methods in the 21st century.
 
Share this