Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
29.10.2018 - 16:00 - 17:30
Dana 29.10.2018. u 16 sati u predavaoni 109 u okviru
Seminara za unitarne reprezentacije i automorfne forme održat će se obrana
doktorske disertacije Petra Bakića, PMF-MO, pod nazivom
 
Theta liftovi ireducibilnih reprezentacija metaplektičke grupe.
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani.
 
Marcela Hanzer
Share this