Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
16.07.2018 - 12:00 - 13:30
U ponedjeljak, 16.07.2018. s početkom u 12 sati u predavaonici 201 Justin
Webster (Univ. Maryland, Baltimore County) održat će predavanje pod
naslovom:
 
Flow-induced Instability of A Cantilever in Axial Flow
 
Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.
 
 
Boris Muha
Share this