Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
05.07.2018 - 12:15 - 13:30
Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje
 
Vedran Novaković: Paralelizacija implicitne kompleksne 
Hari-Zimmermannine metode za generaliziranu singularnu dekompoziciju
 
koje će se održati 5.7.2018. u 12:15 u predavaonici 104.  Više 
informacija o ovom predavanju možete naći na 
 
 
Tina Bosner
Share this