Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, OSIJEK
vrijeme: 
19.06.2018 - 11:00 - 12:00

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike održat će se predavanje:

  Matea Puvača, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku,
  "Aproksimacije kvadratnih svojstvenih problema i primjene na optimizaciju prigušenja"

Seminar je ujedno i obrana teme doktoske disertacije.
Predavanje će se održati u ***utorak 19. lipnja 2018. s početkom u 11:00, Predavaonica 32***.

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:
http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/semina…

  

Share this