Lectures on computational aspects of algebraic geometry

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
13.06.2018 - 14:30 - 17.06.2018 - 14:30
Zvonimir Bujanović, Dino Festi i Bartosz Naskrecki će održati seriju predavanja iz računalnih aspekata algebarske geometrije.
Detaljnije informacije i raspored predavanja možete naci na:
Share this