Stručna sekcija HMD-a

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
08.06.2018 - 17:00 - 18:30
Stručna sekcija HMD-a nastavlja s održavanjem stručno-metodičkih predavanja za svoje članove i sve zainteresirane nastavnike.
 
Treće predavanje u 2018. godini održat će se u petak, 8.6.2018., u 17:00 sati u dvorani 004 Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30.
 
Predavanje pod nazivom
 
Akademik Stanko Bilinski i prof.dr.sc. Krešimir Horvatić - geometričari i sveučilišni nastavnici koje pamtimo
 
održat će prof.dr.sc. Mirko Polonijo, redoviti profesor u trajnom zvanju s Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (sada u mirovini).
 
Sažetak predavanja možete pročitati ovdje.
Share this